Stal 40H (1.7035)

Współczesny przemysł korzysta z wielu surowców niezbędnych w funkcjonowaniu różnych gałęzi gospodarki. Stal jest materiałem będącym szeroko wykorzystywanym w produkcji elementów maszyn, pojazdów, czy komponentów konstrukcyjnych układów, systemów oraz budowli. Jednym z bardzo ważnych gatunków stali stosowanym w produkcji części maszyn, konstrukcji czy narzędzi wymagających najwyższej wytrzymałości jest materiał 40H. Stal chromowa – stal 40H (1.7035) – to specjalny gatunek stali stopowej konstrukcyjnej do ulepszania cieplnego o średniej hartowności, do hartowania powierzchniowego, będący niezbędnym surowcem w nowoczesnym przemyśle.

40H (1.7035) – odpowiedniki według norm
PN W. nr EN AISI ISO Chiny Japonia Rosja
40H 1.7035 41Cr4 ~5140 ~41Cr4 40Cr ~SCr4 40Ch

Stal 40H (1.7035) – skład chemiczny [%]

Właściwości stali 40H (1.7035) to efekt jej składu chemicznego. Stal konstrukcyjna do ulepszania cieplnego składa się z szeregu pierwiastków występujących w surowcu na określonym poziomie. Zawartość węgla oscyluje na poziomie od 0,3 do 05%, natomiast pierwiastki stopowe, takie jak chrom, krzem, mangan, nikiel czy molibden nie mogą przekraczać razem poziomu 5%. W zależności od składu chemicznego stali zmieniają się jej cechy wyróżniające. Skład chemiczny stali 40H (1.7035) podlega restrykcyjnym normom i jest następujący:

40H (1.7035) – skład chemiczny [%]
C Si Mn Cr V Ni Mo Cu Co S P W Ti
0,36 0,17 0,50 0,80 max max max max max max max max
0,45 0,37 0,90 1,20 0,05 0,30 0,10 0,25 0,035 0,035 0,20 0,05

Stal 40H (1.7035) – procesy technologiczne

Materiał 40H (1.7035) poddaje się szeregowi procesów technologicznych. Niezalecanym procesem jest spawanie stali 40H. Zastosowanie spawania wiąże się z koniecznością podgrzania stali przed przeprowadzeniem działania, a następnie po zakończeniu wymagana jest następna obróbka cieplna. Ten gatunek stali z łatwością poddaje się natomiast obróbkom mechanicznym, takim jak: skrawanie, kucie, walcowanie, hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie normalizujące oraz wyżarzanie zmiękczające.

40H (1.7035) – procesy technologiczne
Technologiczne procesy obróbki Możliwość zastosowania Temperatura 
spawanie niezalecane
kucie + 850 – 1050 °C
walcowanie + 850 – 1180 °C
hartowanie + 820 – 870 °C
odpuszczanie + 500 – 670 °C
wyżarzanie normalizujące + 840 – 870 °C
wyżarzanie zmiękczające + 680 – 720 °C

Stal 40H (1.7035) – twardość

Cechy surowców wykorzystywanych w przemyśle warunkują ich użycie. Stal jako jeden z kluczowych materiałów w gospodarce posiada szereg właściwości czyniących ją tak ważnym tworzywem. Twardość stali 40H to jedna z ważniejszych cech surowca. Poziom twardości wpływa na plastyczność stali (w tym granicę plastyczności), jej wytrzymałość, odpowiedni stosunek tych obu cech (Re/Rm), a także hartowność oraz poddawanie się szeregowi procesów. Twardość warunkuje również wydłużenie, przewężenie.

40H (1.7035) – twardość
Wytrzymałość na rozciąganie Rm >=980 MPa
Wydłużenie A5 >=10 %
Przewężenie Z >=45 %
Granica plastyczności Re >=780 MPa
Twardość w stanie zmiękczonym < 240 HB

Właściwości stali 40H

Zapotrzebowanie na stal 40H (1.7035) rośnie, gdyż jest ona powszechnie wykorzystywana w wielu gałęziach gospodarki. Na popularność tego gatunku surowca wpływ ma jego skład chemiczny oraz zestaw cech umożliwiających zastosowanie stali 40H w produkcji wielu komponentów oraz części maszyn, a także elementów konstrukcyjnych. Stale do ulepszania cieplnego to surowce zawierające węgiel na poziomie od 0,3 do 0,5% oraz pierwiastki stopowe, takie jak: chrom, krzem, mangan, nikiel czy molibden. Obecność pierwiastków stopowych jest niewielka (nie mogą one łącznie przekraczać zawartości na poziomie 5%).

Stal 40H zachowuje bardzo dobry stosunek plastyczności do wytrzymałości (Re/Rm), przy czym posiada ona doskonałą rozciągliwość oraz dobrą hartowność (hartowność zależna jest od większej ilości dodatków stopowych). Ulepszanie cieplne stali 40H umożliwia uzyskanie wzrostu jej wytrzymałości na rozciąganie. Dodatkowo zapewniane jest zwiększenie właściwości plastycznych stali, takich jak udarność, przewężenie czy wydłużenie do zerwania. Obróbka gwarantuje także zwiększenie odporności na pękanie.

Gatunek stali 40H niepodatny na ścieranie. Te typ surowca jest bardzo trudno spawalny (konieczne jest podgrzanie stali przed spawaniem, a następnie zastosowanie obróbki cieplnej), jednakże łatwy w obróbce mechanicznej. Obróbka stali 40H (1.7035) polega na hartowaniu oraz wysokim odpuszczaniu. Stal 40H poddaje się szeregowi procesów technologicznych (obróbka cieplna oraz obróbka plastyczna), takich jak: skrawanie, kucie, walcowanie, hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie normalizujące oraz wyżarzanie zmiękczające. Z tego materiału wytwarzane są różnego rodzaju elementy o grubości do 40 milimetrów. Produkcja komponentów odbywa się poprzez obróbkę skrawaniem. Materiał 40H (1.7035) występuje w postaci prętów okrągłych łuszczonych, prętów płaskich, kwadratów oraz blach. Ten gatunek stali podatny jest na cięcie mechaniczne, dlatego też odbiorcy uzyskują elementy o wymaganej wielkości, zgodnie z zapotrzebowaniem oraz przeznaczeniem.

Stal 40H – zastosowania

Z uwagi na charakterystyczne właściwości stal 40H (1.7035) wykorzystywana jest w producji wielu elementów pojazdów, maszyn oraz konstrukcji. Zastosowanie stali 40H jest bardzo szerokie. To z tego gatunku wytwarzane są elementy maszyn oraz specjalistyczne części sprzętów, które wymagają ogromnej odporności.

Surowiec 40H używany jest w produkcji takich komponentów, jak: korbowody, tuleje, osie, dźwignie, trzpienie, silnie obciążone wały, wały korbowe, wały samochodowe, elementy turbin, wirniki, tarcze ścierne, przekładnie zębate, części złączne, elementy oraz całe korpusy przyrządów i form, w których wymagana jest wysoka trwałość i odporność. Komponenty te powstają poprzez zastosowanie obróbki skrawaniem.

Części wymagające najwyższej wytrzymałości poddawane są ważnemu procesowi, jakim jest powierzchniowe hartowanie stali 40H. Ten rodzaj stali używany jest również w produkcji elementów chwytowych narzędzi. Wykorzystanie stali 40H jest więc niezbędne we współczesnym przemyśle. Bez tego gatunku materiału niemożliwym byłoby wytwarzanie kluczowych komponentów maszyn oraz innych części.

Kontakt

KRONOS EDM Dariusz Chmielewski
Tupadły 129, 88-101 Inowrocław
kronos@kronosedm.pl

Sekretariat

Katarzyna Janicka-Chmielewska
52 352 20 26
sekretariat@kronosedm.pl

Dariusz Chmielewski
604 412 364
darek@kronosedm.pl

Dział Handlowy

52 353 03 18


Damian Łukawski
606 271 162

Marcin Bykowski
534 800 234

Radosław Jaskólski
531 530 104

Roma Kwiatkowska
608 563 434

Sylwia Jaszcz
508 165 206